อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เคหะทำเพื่อคุณ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID - 19

* ระยะเวลาในการลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น

พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน

- ลูกค้าสัญญาเช่าซื้อ
- อาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน
- ที่ดินแปลงโล่ง
- ที่ดินส่วนแปลงมาตรฐาน
- ลูกค้าสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ผ่อนดาวน์หรือเงินจองกับการเคหะฯ

ปลอดค่าเช่า 3 เดือน

- ลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร
- อาคารพร้อมที่ดิน
- ที่ดินและแผงตลาด
- ร้านค้ารายย่อยที่ทำสัญญากับ กคช.
- ผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่ากับ
ผู้เช่าเหมาอาคาร

ลดค่าเช่า 50%

- ลูกค้าสัญญาเช่าตลาดรายใหญ่
(พลาซ่า/เช่าเหมาตลาด)
* โดยผู้เช่ารายใหญ่ต้องลดค่าเช่า
ให้ผู้เช่ารายย่อย 50%

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

มาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้

  1. พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน (งวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) สำหรับลูกค้าสัญญาเช่าซื้อ อาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินแปลงโล่ง
  2. พักชำระเงินดาวน์หรือเงินจอง สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาจองหรือสัญญาจะซื้อจะขาย 3 เดือน (งวด เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)
  3. ปลอดค่าเช่า 3 เดือน (งวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) ให้กับกลุ่มลูกค้าดังนี้
    • ลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดิน กับการเคหะแห่งชาติโดยตรง
    • ผู้เช่าแผงตลาดร้านค้ารายย่อยที่ทำสัญญาตรงกับการเคหะแห่งชาติ
    • ผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร
  4. ลดค่าเช่า 50% ระยะเวลา 3 เดือน (งวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) ให้ผู้เช่ารายย่อยใน พลาซ่าหรือตลาดเช่าเหมา

คู่มือการใช้งานระบบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนได้โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

คุณพร้อมจะเข้าร่วมโครงการของเรารึยัง?

คลิกเพื่อเข้าร่วมมาตรการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Ministry of Social Development and Human Security.

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ

National Housing Authority

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content